Sammenlign kredittkort

Vi har testet og sammenlignet ulike kredittkort som er på markedet - både MasterCard og Visa. Slik kan du enkelt finne og søke på kredittkortene som passer best for deg. Ingen av kortene her har etableringsgebyr, årsavgift eller kjøpsgebyr.

  • 600 000 nordmenn har sammenlignet
  • Opp til 150.000 kr i kreditt
  • Mange fordeler ved fornuftig bruk

Finn kredittkortet som passer best for deg - søk gratis:

Sist oppdatert: 22.06.2017
KortBeløpFordelerAlderVurderingSøk
re:member150.000 krBest i test! Mest rabatt: opptil 25 %! Gratis reise- og avbestillingsforsikring og rentefrie dager.20 år
annonselenke
Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 25,37%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.466 Totalt kr 16.466,-
Årsgebyr: 0 kr
Norwegian Visa100.000 krCashPoints på alle kjøp, gebyrfrihet, gratis reiseforsikring og rabatt hos Norwegian.18 år
annonselenke
Eff.rente 23,10%, kr 15.000 o/12 mnd. Totalt kr 16.764,-
Årsgebyr: 0 kr
Ikano Visa100.000 krRabatt på drivstoff og dagligvarer, i tillegg har Ikano Visa forsikringer og månedsrabatter.23 år
annonselenke
Eff.rente 21,92%, kr 20.000 o/12 mnd. Totalt kr 22.102,-
Årsgebyr: 0 kr
Komplett MasterCard100.000 krGebyrfritt, bonus/cashback på varekjøp og inkluderte forsikringer.20 år
annonselenke
Eff.rente 24,20%, kr 15.000 o/12 mnd. Totalt kr 16.837,-
Årsgebyr: 0 kr
yA Bank kredittkort100.000 krVisa-kort med cashback, reiseforsikring og BankAxept.25 år
annonselenke
Eff.rente 22,90%, kr 15.000 o/12 mnd. Totalt kr 16.744,-
Årsgebyr: 0 kr
Credits Visa100.000 krFå gebyrer18 år
annonselenke
Eff.rente 21.85%, kr 15.000 o/12 mnd. Totalt kr 16.668,-
Årsgebyr: 0 kr
Shell kredittkort75.000 krBeste drivstoffkort. 1 % rabatt på all annen handel.23 år
annonselenke
Eff.rente 26,39%, kr 20.000 o/12 mnd. Totalt kr 22.759,-
Årsgebyr: 0 kr
365Privat50.000 krGod drivstoffrabatt for Esso-kunder.25 år
annonselenke
Eff.rente 25,53%, kr 15.000 o/12 mnd. Totalt kr 16.924,41,-
Årsgebyr: 0 kr

Lurer du på hvordan vi tester og sammenligner kredittkort?
Les mer om våre kriterier og Hvordan vi tester og sammenligner kredittkort.

Testerne har i tabellen ovenfor forsøkt å tilby et godt nok kortutvalg slik at det dekker ulike forburkerbehov og preferanser, samtidig som vi ønsker å holde det oversiktlig. Testerne ønsker samtidig å gjøre deg oppmerksom på det det finnes mange flere kredittkort i det norske markedet. Vi mottar provisjon fra kortutstederne ovenfor dersom søknaden godkjennes. Vi tar forbehold om eventuelle feil i denne tabellen. Priser, renter og vilkår kan endre seg. Vi anbefaler at du leser gjennom prislister og vilkår hos de respektive selskapene, ved å klikke "søk nå", før du søker om kredittkort.

Slik fungerer kredittkorttesten

Sammenlign kredittkort - slik fungerer det

Hvilket kredittkort passer akkurat DEG best?

Det kan være mange fordeler ved kredittkort, og vi tar alle valg basert på ulike behov: Noen velger et kredittkort fordi det har den laveste renten, andre fordi det gir færrest gebyrer, noen for å nyte godt av ulike rabatter og tilbud, og andre igjen for å spare gode penger på reiser og ferier. Velg et kredittkort basert på dine behov.

Fordeler med kredittkort

Fordelene ved kredittkort er mange – så lenge man klarer å bruke dem på en fornuftig måte. En grei regel å følge, er kun å bruke Visa- og MasterCardet hvis man vet at man klarer å betale tilbake innen rimelig tid. Gjør man det, og passer på å betale tilbake før rentene påløper, er det faktisk helt gratis å handle med kredittkort. I tillegg kan man spare mye på fordeler som gode tilbud og rabatter og gratis forsikringer inkludert i kortet. Og for mange er den viktigste fordelen at det er sikrere å bruke kredittkort enn bankkort eller kontanter.

Hvilke konsekvenser kan jeg få ved manglende betaling? Eksempler:
.Da dette varierer noe fra hvilken bank/finansinstitusjon, nevner vi her en ordinær redegjørelse.

  1. Økonomiske konsekvenser (som betyr om det legges til gebyrer og/eller om rentesatsen heves): ved manglende betaling kan det påløpe gebyr, renter  og andre omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser til de ulike finansinstitusjonene. For eksempel kan det påløpe et overtrekksgebyr på kr 75 og overtrekksrente (årlig) på 15 %ved mislighold. Dersom du ikke straks betaler kortutgivers kostnader på grunn av din manglende betaling, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan kortutgiver belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  2. Inndrivingpraksis: utgiver av kredittkort må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Selskapene Kredittkorttesten formidler står under tilsyn av Finanstilsynet (adresse postboks 1187, Sentrum 0107 Oslo) og må være registrert i Foretaksregisteret. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kredittavtaler, skal avgjøres etter norsk rett, og iht. reglene om lovbestemte verneting, jf. finansavtaleloven § 3, 2. ledd. Oppstår det tvist mellom kortutgiver og kunde, kan kunde bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Dersom du ikke straks betaler kortutgivers kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan kortutgiver belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at du har misligholdt dine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 nr 82 § 12 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, til anvendelse. Ved avtalens opphør, forfaller i sin helhet til betaling alt du skylder kortselskapet, inkl. renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. kredittkjøpsloven § 11. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  3. Potensielle følger for brukernes kredittverdighet: din kredittverdighet kan svekkes om du lar innbetalinger gå til inkasso, betalingsanmerkninger og/eller statlig tvangsinndriving. Det skal nevnes at det er flere steg før tvangsinndriving settes i kraft, blant annet betalingspåminnelse og betalingspurringer (purringer medfører gebyr), samt inkasso. Om du betaler til tiden, eller i alle fall til 2. purring, sliper du bekymringer om at kredittverdigheten din svekkes. At kredittverdigheten svekkes kan resultere i dårligere betingelser på kredittprodukter som kredittkort og lån. I ytterste konsekvens med tanke på muligheten til å låne penger, kan denne muligheten fratas deg av staten (oftest midlertidig), eller de ulike kortutgiverne kan avslå alle kortsøknader fra deg. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, såfremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet
  4. Retningslinjene for fornyelse: fornyelse av et kredittkort går automatisk, omtrent en måned før gyldighetsdatoen som er preget på kredittkortet utgår. Fornyelse betyr at du tilsendes ett nytt kredittkort med oppdatert gyldighetsdato, dette avløser det forrige kortet. Ordinær fornyelse er gebyrfri hos alle kredittkort som Kredittkorttesten har i sin sammenligning. Du kan reservere deg mot fornyelse ved å kontakte kortselskapet skriftlig i god tid for utfor fornyelsen sendes ut. Ved ikke ordinær fornyelse, som for eksempel at du har mistet kredittkortet, kan det påløpe gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser, men noen kortselskap krever ikke gebyr for tjenesten.