Nyheter om kredittkort

Hvilket kredittkort har lavest kredittkostnad?

Testerne våre har testet og sammenlignet kredittkort uten årsgebyr og som har gebyrfrie varekjøp ved å se på kredittkostnaden som påløper hvis du ikke tilbakebetaler innenfor rentefri periode.


Pass på – Ikke alle kort gir rentefri utsettelse på all bruk og kostnaden etter kan bli høy!

Vi anbefaler at du tilbakebetaler all benyttet kreditt ved fakturaforfall, da slipper du rentekostnad på minimum varekjøp. De fleste kredittkort gir rentefri utsettelse kun på varekjøp, men noen gir det på all bruk (som varekjøp, kontantuttak og regningsbetaling). Testerne har laget en oversikt over hvilket bruk som gir rentefri betalingsutsettelse hos de ulike kredittkortene. Vi har også rangert kort basert på lavest opplyst kredittkostnad ved utsatt betaling over 12 måneder.

Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 25,37%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.466 Totalt kr 16.466,-


Våre krav til kredittkortene

Noen av testernes kriterier for kredittkortene som er med i testen:

– de er landsdekkende og representative, er alle uten etableringsgebyr og års- og faste månedsavgifter og de er gebyrfrie å handle med. Samt har de ikke et krav til medlemskap eller kundeprogram. Det er forsøkt å foreta et utvalg av kortene som anses mest aktuelle for den gjennomsnittlige forbruker. Kort med høye inntektskrav, forvirrende rentepraksis, høye administrasjonsgebyrer eller andre lite forbrukervennlige vilkår er utelatt. Testerne ønsker samtidig å gjøre deg oppmerksom på at det finnes mange flere kredittkort i det norske markedet.

Vi anbefaler deg å betale med kort som gir deg best pris og lavest kostnad. Betaler med kredittkort så velg kort som gir deg rentefri betalingsutsettelse samt tilbakebetal innenfor denne perioden. Da kan du oppnå besparelser og andre fordeler, men unngå kostnad.

Tagget med: , , ,
Postet i kostnad, Kredittkort, Rente, Rentekostnad, Test av kredittkort

Var du uheldig i ferien? Dette kan dekkes av reiseforsikringen i kredittkort

I følge Finans Norge meldes det årlig rundt 300.000 reiseskader til forsikringsselskapene og erstatningssummene ligger tilsammen på rundt 2 milliarder kroner per år. Ni av ti nordmenn kjøper reiseforsikring før de skal på utenlandsreise, ifølge Forbrukerrådet. Men flere og flere betaler også reisen sin med kredittkort som har inkludert reise- og avbestillingsforsikring, men mange er ikke klar over om eller når de dekkes av reiseforsikringen. Og at en faktisk kan ha krav på penger fra forsikringsselskapet.

 

 

Du risikerer å gå glipp av forsikringspenger

"Ikke gå glipp av forsikringspengene du kan ha krav på. Var du uheldig i ferien så sjekk om skaden eller uhellet dekkes av forsikringen din, enten du har kjøpt reiseforsikring eller har forsikring i kredittkortet du betalte reisen med."

– Lars Jacob Balchen Dale, Samfunnsøkonom og skribent i Testerne

Nå er ferien over for mange av oss og hvis det oppstod uhell eller skader i ferien din er det lurt å ta en sjekk av om reiseforsikringen din dekker dette. Reiseforsikring gir ferierende en trygghet når man er ute og reiser. Dette sikrer en økonomisk mot uforutsette hendelser på reise og ferie, som for eksempel tyveri eller utgifter til helsehjelp. Erstatningene i de fleste forbrukerforsikringer har flatet ut det siste året, men har fortsatt å øke på reise. Økningen mener Finans Norge skyldes økt reisevirksomhet, spesielt blant eldre, og mange sykdomstilfeller. Testerne peker også på større bevissthet blant forbrukere rundt viktigheten av å være forsikret på reise, samt å melde ifra om krav. Samtidig er det fortsatt mange som ikke er klar over at de er dekket, og melder derfor ikke fra til forsikringen. Dermed går en del glipp av forsikringspengene.

 

Ikke klar over at man er dekket av forsikringen

Fortsatt er det nok betydelige mørketall på uhell og skader hvor forbruker faktisk har krav på penger fra forsikringsselskap, men hvor kunde ikke melder ifra fordi en ikke er klar over at man er dekket. Og kanskje spesielt når det gjelder forsikring inkludert i kortet man betalte reisen med. Men husk at minst halvparten av de totale reisekostnader må ha blitt betalt med kredittkortet som tilbyr inkludert reise -og avbestillingsforsikring for at den skal være gyldig.

"Vi har ikke tall på dette hos oss. Men det er sikkert en del som ikke er klar over dette.»

Sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge til Testerne.

Henrik Ebne, pressekontakt i Forbrukerrådet sier til Testerne at det er mange som er overforsikret fordi de har både reiseforsikring og har forsikringer inkludert i kredittkort hvis minst halvparten av totale reisekostnader er betalt med kortet. «Mange tror også at «helårsreiseforsikring» betyr at man kan reise og være borte hele vinteren, f.eks. pensjonister i Spania, men reiseforsikringer dekker mye kortere».

 

Stadig mer vanlig at man er dekket av forsikring i sitt kredittkort

Flere kredittkort, både med og uten årsgebyr i dagens norske marked tilbyr altså reise- og avbestillingsforsikring til sine kunder hvis man har betalt minimum 50 % av reisekostnadene med kortet. Et eksempel på en slik kostnad kan være kjøp av flybilletter. På tross av dette er mange av oss ikke klar over om eller når vi faktisk har krav på penger fra kortets forsikringsselskap. Du kan være dekket av kredittkortets reiseforsikring ved skade og/eller uhell, men melder du ikke ifra til kortets forsikring går du glipp av pengene.

Testernes kriterier for kortene med reiseforsikring som er med i testen er:

– at de er landsdekkende og representative, er alle uten etableringsgebyr og års- og faste månedsavgifter og de er gebyrfrie å handle med. Samt har de ikke et krav til medlemskap eller kundeprogram. Det er forsøkt å foreta et utvalg av kortene som anses mest aktuelle for den gjennomsnittlige forbruker. Kort med høye inntektskrav, forvirrende rentepraksis, høye administrasjonsgebyrer eller andre lite forbrukervennlige vilkår er utelatt. Testerne ønsker samtidig å gjøre deg oppmerksom på at det finnes mange flere kredittkort i det norske markedet.

 

Dette kan dekkes av reiseforsikringen i kredittkortet ditt

Vi har derfor sett nærmere på forsikringsvilkår og dekning i ulike kredittkort, og sammenlignet noen av disse for å se på noen av de typiske uhellene man kan få dekning for. Disse forsikringene kan ved første øyekast se like ut ved at de tilbyr stort sett lik grunndekning. Likevel eksisterer det endel forskjeller i vilkår og dekning som kan være av avgjørende betydning for deg som kunde. Dette gjelder blant annet for dekningssummer, egenandel og aldersgrenser. Noe Ebne bekrefter til Testerne, «Vilkår og dekning varierer både mellom de ulike kortene og de ulike forsikringsselskapene, så man må sjekke hva som omfattes.»

 

Var du uheldig i ferien? Sjekk om du kan få det dekket av reiseforsikringen

Det er slik at reiseforsikringen kun gjelder for reiser under et visst antall dager. For alle kredittkort vi så på er det et vilkår at reisen ikke skal vare lenger enn 90 dager. Dette viste seg også å gjelde Supreme Card, hvor forsikringsvilkårene under testtidspunktet stod å gjelde kun for reiser inntil 60 dager.

”Dette ble endret til 90 dager rett før ferien (vi venter på nye forsikringsdokumenter som skal legges ut på nettsidene). Dette var en endring som ble gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kundene våre.”


Skriver Sverre Skarra, Sales Manager i Resurs Bank, som utsteder kortet, til Testerne.

Ansvarsforsikring sikrer deg for å måtte betale store erstatningsbeløp hvis du skulle ha pådratt deg et rettslig erstatningsansvar for skader på annens person eller ting under reisen. Her er dekningssum viktig siden slike erstatningsbeløp i verste fall kan komme på flere millioner kroner. Av de kredittkortene vi har sett på er det yA Bank og Supreme Card som har den høyeste beløpsgrensen på 15 millionerkroner.

Når det gjelder reisesyke og ulykkesforsikring ved død eller invaliditet, eksisterer det forskjeller for dekningssum og alder. De fleste har ikke noe spesifikt tak for dekningssummen ved reisesyke og medisinske utgifter, men noen opererer med en beløpsgrense på 5 millioner kr. Når det gjelder ulykkesforsikring, har mange en dekningssum på 300.000 kr for voksne ved både invaliditet og dødsfall. ’Voksne’ omfatter her for de fleste kortene de personer som er mellom alderen 18/21 år til 70/75 år. For barn opererer de fleste med en forsikringssum på mellom 300.000 – 500.000 kr og 30.000 – 50.000 kr for henholdsvis invaliditet og dødsfall. Men noen skiller seg ut. For voksne er MyHoliday her best av de kortene vi har sett på, med en beløpsgrense på 600.000 kr. Kommunikasjonsrådgiver i DNB som utgir MyHoliday Card, Vidar

Korsberg Dalsbø forteller til Testerne at kundetilfredsheten for dette produktet er god.

 

 

Ulykkesforsikring – Dårlig tilbud for seniorer

Noen kredittkort har reiseforsikringer med svært dårlige tilbud for seniorer hvis man skulle bli syk eller har kommet ut for en ulykke i ferien. Bank Norwegian, Supreme Card og yA bank har ingen dekning etter fylte 70 år, dette gjelder både avbestilling, reisesyke og ulykkesforsikring. For de fleste andre kort er det først etter fylte 75 år at man trekker en slik grense. re:member og MyHoliday kommer her best ut med dekning opp til fylte 80 år, men med redusert sum fra henholdsvis 67 og 70 år. MyHoliday har de beste vilkårene for aldersgruppen 70 – 80 år med en dekningssum på 300.000 kr. Som Finans Norge påpeker er seniorene er en gruppe som reiser stadig mer. Dermed blir aldersbegrensninger viktigere å unngå for stadig flere. Ikano er den eneste som gir dekning ved ulykkestilfelle uansett hvor gammel man er, men summen går ned fra 300.000 kr til 100.000 kr og 50.000 kr for henholdsvis invaliditet og død når man har fylt 70 år.

 

Egenandel

Egenandel er et område hvor det eksisterer betydelige forskjeller mellom de enkelte kredittkortene. Egenandel er viktig for eksempel ved tap av reisegods og personlige eiendeler. Dette kan utgjøre en betydelig sum hvis det er snakk om eiendeler av lavere verdi. Noen få kredittkort i testen har ingen egenandel i det hele tatt, men de fleste opererer med en egenandelssum på 500 kr eller 1000 kr. yA bank og Supreme Card sine kredittkort er de eneste som ikke har noen egenandel for sine reiseforsikringer hva gjelder reisegods og personlige eiendeler.

Noen korts reiseforsikring inkluderer også egenandelsforsikring på leiebil, som betyr at den dekker egenandel du eventuelt må betale ved skade på leiebil. Testerne påpeker at det er viktig at du leser vilkårene rundt dette nøye, da det blant annet er krav til at du betaler hele leiebilkostanden med kortet, samt må du se i hvilke land denne forsikringen gjelder og om det for eksempel gjelder kosmetiske skader. Til Testerne trekker Jørgen Rui, Markedsdirektør i yA Bank frem nettopp denne dekningen som blant det kundene deres verdsetter mest i deres reiseforsikring.

Testerne har spurt en del av kortene med egenandel om de har vurdert å ta bort egenandel i forsikringen da det finnes kort uten, og ved eksempelvis tap av reisegods og personlige eiendeler er egenandelkostnaden godt merkbart. Men ingen av de som svarte virker å ha planer om dette. MyHoliday Card er et av kredittkortene med reiseforsikring som har egenandel. Dalsbø svarer til Testerne at de ønsker å være konkurransedyktig både på pris og kvalitet, og mener de treffer kundene sine godt med dette kortet.

 

Sammenligning av to spesifikke kredittkorts reiseforsikringer

Vi kan sammenligne to kredittkort, Ikano og yA bank, med hensyn til deres reiseforsikringer.

Begge krever at reisen må starte i Norden og ende i Norge og begge har en tidsbegrensing for reisen på 90 dager. yA bank har gjennomgående mer generøse beløpsgrenser. For avbestillinger hos enkeltpersoner dekker Ikano kostnader opp til 15.000 kr, mens yA bank har en dekningssum på 125.000 kr. Når det gjelder ansvarsforsikring dekker Ikano opp til 1 million kroner og 3 millioner kroner for henholdsvis saks- og personskade, dette er relativt lave beløpsgrenser. yA bank derimot opererer her med en dekningssum på 15 millioner kr for begge typer skader.

 

Ulykkesforsikring og aldersgrenser

Ikano har en aldersgrense på 75 år når det gjelder avbestilling og kostnader til medisinsk hjelp og hjemtransport, men har ingen øvre aldersgrense for utbetaling av ulykkesforsikring. Derimot er dekningssummen redusert fra 300.000 kr til 100.000 kr hvis man er over 70 år. yA Bank har en absolutt grense på 70 år. Avbestillingsforsikringen, reisesyke, hjemtransport og ulykkesforsikringen gjelder ikke personer som er fylt 70 år hvis man har reiseforsikring fra yA banks kredittkort. Ikano har en dekningssum for medisinsk behandling på 5 millioner kroner, mens yA bank har en ubegrensetsum.

– Føler dere den absolutte aldersbegrensningen i forsikringen på 70 år er høy nok? Også med tanke på at det eksisterer kort hvor kortkunder opp til 80 år dekkes?

”Ja, det ble en naturlig avgrensing da den største andelen av våre kortkunder er under 70 år”

Videre i sammenligningen av yA bank og Ikano Visa ser vi at på egenandel er det yA Bank Visa som kommer best ut. Kredittkortet har ingen egenandelssum overhodet, men for Ikanos reiseforsikring er det en egenandel på 500 kr.

 

Gikk kjøpet skeis? – Svindlet, konkurs, mangel eller feil?

Ellers påpeker både Testerne og Forbrukerrådet på sine nettsider at du burde betale med kredittkort i utlandet, da du får ekstra beskyttelse ved blant annet mangelfull eller feil i vare eller tjeneste, svindel og konkurs. Sammenlignet med å betale med debetkort (bankkort knyttet til dine private penger) eller kontant får du ekstra beskyttelse gjennom finansavtaleloven (paragraf 54b). Forbrukerrådet mener lovens bestemmelse om at kredittyter (i hovedsak banken/kortutsteder) har samme ansvar som selger, er særlig verdifull.Som Forbrukerrådet viser til på sin nettside er det også en form for forsikring.

 

 

 

Av:
Samfunnsøkonom og skribent i Testerne, Lars Jacob Balchen Dale
Daglig leder i Testerne, Arild Grepstad

Tagget med: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Postet i Kredittkort, Reiseforsikring

Tips til kortbruk for reise og ferie – Korttabbene, rabattene og forsikringene

Tips til kortbruk for reise og ferie

Kredittkorttesten.no, en del av Testerne.no har siden 2012 skrevet om kortbruk til reise og ferie, og forsøkt gi nyttige tips til våre omkring 600.000 årlige brukere. Og vi har blitt brukt som eksperter på kredittkort av ulike mediehus. Testerne gir under nyttige tips til kortbruk for reise og ferie – Hvordan du kan unngå gebyrer, renter, og korttabber, og hvordan du kan få rabatter og forsikringer.

Det er ferietid og du er kanskje en av de mange som skal ut å reise? Om det er flytur, biltur, båttur og om det er på hotell eller hytte, i Norge eller utlandet så har testerne samlet noen nyttige tips: hvordan oppnå rabatter, inkluderte forsikringer og hvordan unngå gebyrer, renter og korttabber som svindel. Det er viktig å være klar over mulige ulemper og fordeler ved kredittkortbruk, også ved de forskjellige kortene. Og husk, der er lurt å betale hele fakturaen fra kredittkortet ved første forfall så du unngår renter og oppnår kun besparelser.

Rabatt på strandlivet

Ifølge ferske tall fra befolkningsundersøkelsen til Virke Reise planlegger nesten 8 av 10 sommerferie i år og årlig feriebudsjett per husstand er hele 40 650 kr. Nesten 6 av 10 skal ha ferie i utlandet, og mange skal også kose seg i Norge. Testerne ser at en litt strukturert kortkunde tilsammen kan få eksempelvis 5 % i rabatt på ferien/reisen, som ifølge feriebudsjettet ovenfor utgjør over 2 000 kroner.

Testerne har sammenlignet og testet kredittkort til reise og ferie. Gode reise- og feriekort gir deg som forbruker fordeler når du kjøper reise og overnatting, og under selve ferien som gode rabatter og reiseforsikring. I tillegg har de få gebyrer, ikke etablerings-, kjøpsgebyr eller årsavgift og du får muligheten til å slippe å betale renter. Samtidig anbefaler vi deg å være kritisk til valget av kredittkort, da noen ser bedre ut enn de er og koster mer enn man skulle tro. Vi forsøker hjelpe deg på veien.

Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 20,43%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.596 Totalt kr 16.596,-

Vi har blitt brukt som eksperter på kredittkort og reiseforsikring av ulike mediehus. Det er viktig å være klar over mulige ulemper og fordeler ved kredittkortbruk, også ved de forskjellige kortene. Derfor er valget av kredittkort og hvilket kredittkort du bruker til ulik bruk viktig. Av hensyn til våre mange brukere forsøker vi å grave dypt i undersøkelsene av kredittprodukter som vi tester til din personlige økonomi. Husk at der lurt å betale hele fakturaen fra kredittkortet ved første forfall så du unngår renter og får kun besparelser.

Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 20,43%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.596 Totalt kr 16.596,-

 

Testerne minner deg også på at det er både tryggere og sikrere å bruke kredittkort i utlandet sammenlignet med ditt ordinære bankkort (debetkort). Dette gjelder også for netthandel. Årsaken til dette er blant annet at du blir mindre sårbar hvis noen skulle stjele kortet ditt eller svindle deg. Ved bruk av kredittkort har du flere rettigheter og det vil ikke gå direkte ut over økonomien din.

Flere nyttige guider og tips:

Tagget med: , , , , , ,
Postet i Cashback, Kredittkort, Rabatter, Reiseforsikring, Test av kredittkort

Hva synes du om tjenesten vår?

Vi vil alltid gjerne vite hva du synes om oss, både ris og ros!

Kredittkorttesten.no, en del av TESTERNE ble startet tilbake i 2012 fordi vi ønsker å bidra til at du finner kredittkort som passer best til ditt behov og ønsker. Over 600.000 nordmenn benytter seg årlig av våre tjenester.

Vi ønsker at du skal spare penger i din privatøkonomi. Med vår kortsammenligning ønsker å gjøre jungelen av kredittkort der ute mer oversiktlig og forbrukervennlig for deg. Slik at du kan ta smartere forbrukervalg ut i fra dine behov og ønsker i kombinasjon med kortenes egenskaper. Vi er en gratis forbrukernettjeneste som er åpen for alle, hvor du kan se ulike tester og sammenligninger av kredittkort. I tillegg til at du får tips og informasjon om ulike fordeler og ulemper ved de forskjellige kredittkortene.

Vi setter pris på både konstruktiv kritikk og ros av våre tjenester!

 

Skriv gjerne en anmeldelse av oss på facebook, eller send oss dine erfaringer med oss eller kredittkortselskapene til post@testerne.no.

Postet i Ukategorisert

Testerne som eksperter på kredittkort i Finansavisen

Velg riktig kredittkort til det du skal betale – Pass deg for rentesmell ved noen kort!

Det er viktig å være klar over mulige ulemper og fordeler ved kredittkortbruk, også ved de forskjellige kortene. Av hensyn til våre mange brukere forsøker vi grave dypt i undersøkelsene av kredittprodukter som vi tester til din personlige økonomi. Les om noen av testernes funn som kan ha påvirkning på lommeboken din, under Din økonomi i Finansavisen.

I Finansavisen 5. mars 2018, under «Din økonomi» har deres journalister skrevet om hva som avgjør kostnaden med kredittkort. Med stort fokus på hvordan de ulike kortselskapene regner rente, såkalt enkel renteberegning eller ikke, hvordan kortene praktiserer rentefri betalingsutsettelse og hva kredittkort ellers koster deg. Ved første øyekast kan kortene se ganske like ut her, men det stemmer ikke og hvilke du bruker til hva har mye å si for lommeboken din. Testerne ble benyttet som eksperter og funnene er for mange overraskende og mange. Saken kan også leses på Dagbladet.no.

Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 20,43%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.596 Totalt kr 16.596,-

Tagget med: , , , , , , , ,
Postet i Kredittkort, Test av kredittkort, Ukategorisert

Eminem-rabatt – Glemte mulig priseksempel

Rabatt til forbrukeren er bra, men mulig kostnad må også med

Mange selskaper og banker tilbyr kundene sine fordeler som rabatter og bonuspoeng hvis man betaler med kredittkortet deres. I utgangspunktet ser alltid Testerne det som positivt for forbrukeren å få tilbud om å spare penger ved fornuftig bruk. Der derimot testerne, som Forbrukertilsynet ser et problem er at noen av disse selskapene ikke informerer om eventuelle kostnader ved kredittkortbruk i denne markedsføringen.

Tilsynet har i dag trukket frem to som har glemt dette, OBOS og Kolonial. Men testerne ser at DNB også ser ut til å glemme det, senest i dag. Det de glemte var denne opplysningen, tilpasset for kostnaden for sitt kredittkort: Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 20,43%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.596 Totalt kr 16.596,-

 

Når man markedsfører rabatt og bonus i kredittkort må det samtidig opplyses hva kortbruken kan koste etter rentefri betalingsutsettelse. I en pressemelding fra Forbrukertilsynet kommer det frem to nylige eksempler hvor de mener OBOS og Kolonial.no ikke informerer tilstrekkelig om pris i sin markedsføring. Obos ved 20 % rabatt til en konsert med Eminem i sommer. Testerne har også sett andre store norske selskaper som benytter samme praksis som dette, eksempelvis DNB flere ganger i året i sine utsendinger av SMS-markedsføring for Supertilbud med sine Mastercard.

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth gjør det tydelig at man skal få klar informasjon om kostnader ved kredittkortbruk.

– Folk skal ikkje stirre seg blinde på tilbodet om ein billeg konsertbillett, sier hun. – Når prisen kan bli høg på lengre sikt, må folk få vite det. (Finanstilsynet, Obos med Eminem-konsert til høg rente, 13.02.2018)

Når testerne viser til ulike fordeler ved kjøp med kredittkort forsøker vi alltid å oppfordre til fornuftig bruk, og anbefaler kortkunden å betale hele kortfakturaen ved forfall for å unngå renter. Samtidig som vi informerer om priseksempel etter den rentefrie utsettelsen.

Postet i Ukategorisert

God nyhet – Flesteparten unngår renter ved kredittkortbruk

Betaling av kredittkortregningen

Flesteparten betaler hele kortregningen ved forfall – Unngår renter med rentefri betalingsutsettelse

Betaler du hele fakturaen fra kredittkortet ved forfall? Det gleder oss å se at de fleste gjør gode forbrukervalg, og betaler hele kredittkortregningen ved forfall, ifølge Finans Norges undersøkelse.

Testerne publiserte i starten av januar Finans Norges undersøkelse, hvor hele 71 % av de spurte betaler hele kredittkortregningen ved forfall, de deler altså ikke opp beløpet/avbetaler. Det betyr at flesteparten kan unngå renter ved blant annet varekjøp da en del kredittkort har rentefri betalingsutsettelse på ulik kortbruk. Noen få kort har det også ved kontantuttak, overføring, Vipps-bruk og/eller regningsbetaling.

 

 

– Vi ser litt forskjell mellom aldersgruppene, men i det store og hele har folk stålkontroll på egen økonomi, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Data er hentet fra Finans Norges Husholdningsundersøkelsen 2017, en årlig undersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og for 2017 er den gjennomført av Netigate Norge med panel fra Norstat på vegne av Finans Norge. Utvalget var 1000 respondenter i aldergruppen fra 18 år og eldre.

Hvilke kredittkort i testen er best på rentefri betalingsutsettelse?

Testerne har i snart seks år sammenlignet ulike kredittkort med rentefri betalingsutsettelse hvis du tilbakebetaler ved forfall. Her har testerne sjekket hvilken type kortbruk dette gjelder for i de ulike kredittkortene i testen (varekjøp, kontantuttak, bruk i utlandet, regningsbetaling, mobilbetaling/Vipps og overføring til konto). Og hvilke kredittkort med rentefri betalingsutsettelse som har enkel renteberegning etter utsettelsen (påløper rente kun på kreditten du ikke betalte ved forfall). Begge deler er viktig slik at du unngår overraskende rentekostnader, men heller kan bruke kreditt lengst mulig uten at det påløper renter.

 

Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 20,43%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.596 Totalt kr 16.596,-

Bruk fordelene i kortene, tilbakebetal ved forfall og spar penger

Testerne har i snart seks år oppfordret til fornuftig bruk av kredittkort, være kresen i hvilke kredittkort man bruker til ulike formål og unngå overforbruk. Blant annet tilbakebetale benyttet kreditt så raskt som mulig, og helst ved forfall slik at det ikke påløper renter på blant annet varekjøp. Dermed kan man som kortkunde nyte godt av fordelene i kortene som rabatter på ferie og reise, rabatt på matvarer og drivstoff-rabatt, inkludert reiseforsikring og tilgjengelig kreditt. Dette uten å betale gebyr eller renter. Samt at det kan være tryggere å betale med kredittkort både i Norge og utlandet (sammenlignet med debetkort), da du har flere rettigheter og mer beskyttelse om du skulle bli svindlet eller få mangelfull vare/tjeneste. Samt at kortet ikke er tilknyttet din lønnskonto slik at disse pengene ikke kan røres.

Kilder:
Finans Norge, 8. januar 2018
Testerne, 8 januar 2018

Postet i Ukategorisert

Bestille ferie? Slik kan du få den billigere

Slik kan du gjøre ferien billigere med kredittkort

Ferie og reise koster fort en del penger. Derfor har testerne her en oversikt over ulike kredittkort med blant annet rabatter på feriebestilling, reiseforsikringer og uten års- og kjøpsgebyr, slik at ferien eller reisen blir billigere. Husk at der lurt å betale hele fakturaen fra kredittkortet ved forfall så unngår du renter og oppnår kun besparelser.

Hvorfor kan det være lurt å betale ferie eller reise med kredittkort?

  • Rabatter på fly, hotell, reisebyråer, leiebil
  • Inkluderte (gratis) reiserelaterte forsikringer som reise- og avbestillingsforsikring, leiebilforsikring og forsikring mot tapt flyavgang. Det varierer hvilke forsikringer de ulike kortene har, men ved kortene i oversikten Reise- og feriekredittkort får du inkludert reise- og avbestillingsforsikring når du betaler over halvparten av reisekostnadene med kortet
  • Kreditt med rentefri betalingsutsettelse: betaler du hele fakturaen ved forfall (antall dager varierer etter hvilket kredittkort det gjelder, men inntil 45 eller 50 dager på varekjøp/netthandel er vanlig) unngår du renter

 

Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 20,43%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.596 Totalt kr 16.596,-

 

Vær klar over mulige ulemper

    • Husk at du skal tilbakebetale benyttet kreditt – Det er lurt å ha god oversikt over hva du har brukt og når du skal tilbakebetale
    • Testerne anbefaler at du tilbakebetaler benyttet kreditt innenfor den rentefrie betalingsutsettelsen. Betal, om mulig betal hele fakturaen ved forfall så unngår du renter ved kjøp
    • Lar du det påløpe rente vil besparelsene fra rabatter og inkluderte forsikringer fort bli spist opp da den effektive kredittkortrenten per år etter de rentefrie dagene er svært høy, ofte omkring 20-30 %
Postet i Ukategorisert

Gladnyhet – Gebyrforbud på kredittkort

Gebyrforbud på kredittkort

EU innfører gebyrforbud på kredittkort – Gir blant annet gebyrfri bestilling av flybilletter

Vi starter året med en gladnyhet! Fra og med 13. januar er det ulovlig for europeiske bedrifter å ta seg ekstra betalt så lenge kunden betaler med vanlige betalingsmidler – også kredittkort fra Visa og MasterCard. Dette gjelder både i fysiske butikker og ved netthandel. Dette med bakgrunn i at det skal innføres det som kalles PSD2 (Revised Payment Services Directive, i Norge betalingstjenestedirektivet) i alle EU/EØS-land. EU-direktivet skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS.

Dette betyr blant annet at flyselskap som for eksempel Norwegian og Ryanair ikke lenger kan ta gebyr når du betaler med kredittkort som ikke er deres. Selv om kredittkortgebyret avvikles finnes det dessverre unntak i EU-reglene. Diners, Paypal og American Express kan man fortsatt ta gebyr. Enkelte land har likevel valgt å forby gebyrer også fra disse.

Kilde:
Finans Norge – PSD2, 3.1.2017

Tagget med: , , , , , , ,
Postet i Kredittkort

Støtt Verdens Matvareprogram med Mastercard

Testprofessoren med mastercard

Gjennom Verdens Matvareprogram (WTP) donerer Mastercard et skolemåltid til verdien av 0,2 EUR (ca kr 2) hver gang du betaler matvarer i Norge med ditt Mastercard. Dette gjelder frem til 31. desember. Så hvorfor ikke betale julematen og/eller nyttårsmaten med Mastercard-kort?

 

 

Kilder:

Mastercard | WFP

Postet i Ukategorisert