Hvordan tester og sammenligner vi kredittkort?

Gjeldende fra og med juni 2012. Sist oppdatert oktober 2018.

Lurer du på hvordan vi tester og sammenligner kredittkort? Det vil vi gjerne forklare deg. Vår oppgave er å bidra til at du finner det beste kredittkortet for akkurat dine behov. TESTERNE har som mål å være en transparent og objektiv produkt- og prissammenligner på nett, innenfor personlig økonomi. Tjenesten skal bidra positivt til din personlige økonomi ved å være seriøs, kvalitetsbevisst, transparent og informativ. Vi ønsker å knytte deg som forbruker sammen med produkttilbyder på en best mulig måte, basert på dine behov og produktenes egenskaper. Her forklarer vi hvordan vi tester og sammenligner norske kredittkort.


– Vår oppgave er å bidra til at du finner det beste kredittkortet for akkurat dine behov. Tjenesten skal bidra positivt til din personlige økonomi ved å være seriøs, kvalitetsbevisst, transparent og informativ.

Test og sammenligning av kredittkort

I Norge finnes det et rikt utvalg av kredittkort. De fleste kortene har mange like vilkår og produktegenskaper, men det er også mye som skiller de fra hverandre. Forskjellen på de beste kredittkortene og de dårligste er stor. Behovet og ønskene til forbruker er ulikt, noe som har avgjørende innvirkning på hvilket kredittkort som er best for akkurat deg og hva du skal bruke kortet til.

Vi har siden 2012 testet og sammenlignet omkring 70 kredittkort på kredittkorttesten.no. Alle kredittkort har hver sin detaljside hvor du kan lese mer om kortet. Du finner frem til sidene f. eks. ved å klikke på kortet du vil lese mer om, eller søke det opp i søkeverktøyet ovenfor. Testene gir deg et overblikk over de viktigste forskjellene i fordeler, ulemper og vilkår ved kredittkortene. I tabeller har vi forsøkt å tilby et godt nok kortutvalg slik at det dekker ulike forbrukerbehov og preferanser, samtidig som vi ønsker å holde det oversiktlig og brukervennlig. Testerne ønsker samtidig å gjøre deg oppmerksom på at det finnes mange flere kredittkort i det norske markedet enn de som er i tabellene. Visse objektive vilkår er lagt til grunn for de kredittkort som er med i tabellene som sammenligninger: de er landsdekkende, representative og relevante innenfor sin testkategori, er alle uten etableringsgebyr og årsavgift, og de er gebyrfrie å handle med. Samt har de ikke et krav til medlemskap eller kundeprogram. Det er forsøkt å foreta et utvalg av kort som anses mest aktuelle for den gjennomsnittlige forbruker. Kort med høy inntektsgrense, forvirrende rentepraksis, høye administrasjonsgebyr eller andre lite forbrukervennlige vilkår er ikke inkludert i tabeller. Vi mottar provisjon fra kortutstederne hva gjelder kort merket med «annonselenke» dersom søknaden godkjennes, og «Søk nå»-knapper leder til de respektive bankene/kortutstederne. Det at alle kredittkort i en tabellene betaler provisjon bidrar til å ivareta hensynet til at kortene her skal være valgt ut på like vilkår. Dette fjerner også risikoen for at kort som betaler provisjon skal forskjellsbehandles i karaktersetting og rangering fremfor kort som ikke betaler provisjon. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tabeller. Priser, renter og vilkår kan endre seg. Vi anbefaler at du leser gjennom prislister og vilkår hos de respektive selskapene, ved å klikke «søk nå», før du søker om kredittkort.

Kredittkort for akkurat ditt behov

Det finnes ikke universelle sannheter om hvilket kredittkort som passer best til alle forbrukere, da hver enkelt forbruker har ulike behov og preferanser. Dermed varier det hvilket kredittkort som er best til individuelle behov. Det varierer også etter hvilket formål kredittkortet skal ha innenfor forbrukerens økonomi. Det betyr at det kan være ønskelig for hver enkelt forbruker å ha flere enn ett kredittkort. Derfor tilbyr vi både innhold for majoriteten av forbrukere, en såkalt gjennomsnittlig forbruker representert i rangeringstabell, artikler med tester og annet innhold. I tillegg tilbyr vi kategorirangering og kategoritester, som for eksempel feriekort, netthandelkort, rabattkort, kredittkort med forsikringer, bensinkort, kort med lavest rente med mer. Supplert av tester, sammenligninger og rangeringer helt ned til enkeltfordeler i kortproduktene.

Vi tilbyr deg også stegvis informasjons- og sammenligningsgrunnlag, og du styrer selv hvor dypt i innholdet du klikker deg. Typisk eksempel på dette er: generell informasjon om kredittkort –> hovedtabell (generell) for sammenligning av kredittkort med rangering –> kategoritabell med rangering (f. eks. kredittkort med rabatter) –> detaljside for ett konkret kredittkort –> artikkel med detaljert sammenlignende test –> «Søk nå» –> kortutsteders nettside.

Tilbud av informasjons- og testgrunnlag går også enda dypere om du ønsker det.


Test av beste kredittkort

Seriøsitet og norsk regulering

Testerne skal til enhver tid følge gjeldende regler for formidling og markedsføring av kredittprodukter i Norge. Vår oppgave er å ivareta interessene til deg som forbruker, og bidra positivt til din personlige økonomi. Tjenesten skal være seriøs, kvalitetsbevisst, transparent og informativ. Hvor fordeler, ulemper samt prisbildet kommer tydelig frem.

Kredittmarkedet er blant de mest gjennomregulerte bransjene i Norge og vi skal stå frem som et forbilde i hvordan vi henvender oss til deg, og i innholdet på nettsidene våre. I tillegg til å følge enhver tid gjeldende lover, regler og bransjenorm skal vi ha fokus på etikk og moral i vårt arbeid. Derfor ønsker vi ikke benytte påtrengende og aggressiv formidling eller markedsføring av kreditt. Samt ikke oppfordre til bruk av kreditt uten at det er en rasjonell årsak bak bruken, og ikke uten å samtidig appellere til sunn fornuft og informere om mulige konsekvenser av mangelfull tilbakebetaling og for høy usikret gjeld. Vi ønsker samtidig å tilby deg informasjon om valgfrihet og de muligheter som kredittkort innehar, samt andre objektive fordeler som rabatter, forsikringer, økt forbrukerbeskyttelse ved handel, andre positive sider ved hverdags-, jobb-, reise- og feriebruk, samt rask og enkel tilgang til kreditt i nødvendige eller spesielle situasjoner.


Seriøs formidling av kredittkort

Karaktersetting, rangering og Best i test-kåring

Kriterier

TESTERNE benytter karaktersetting 1-6 i form av terningkast. I tillegg benytter vi rangeringer i tabeller, henholdsvis hovedtabeller og kategoritabeller som eksempelvis rabattkort, feriekort og kort med lavest rente. Vi ønsker å fremstille tester og sammenligninger på en forbrukervennlig måte. Vi benytter også «Best i test»-kåringer innenfor både kategorier og generelle tester for den gjennomsnittlig forbruker.

Hva bedømmes i karaktersetting og rangering

For å komme frem til karakterene med rangering vurderes viktige faktorer i kredittkortene:

 • Fordeler i kredittkortet, ikke uttømmende liste med tilfeldig rekkefølge (pluss):
 1. Kredittgrense
 2. Rentefrie dager (betalingsutsettelse) på benyttet kreditt
 3. Umiddelbar behandling av kortsøknader
 4. Valgfri PIN-kode (gratis)
 5. Rabatter (cashback – penger tilbake): hvor høye, hvor mange steder, hvilke steder og uten øvre grense per år
 6. Konkurransedyktig rente
 7. Bonus (ikke cahback)/poeng (vurderes lavere enn cashback): hvor høye, hvor mange steder, hvilke steder, uten øvre grense per år og hvor kunde kan bruke bonusen
 8. Bruksområde som reise, ferie, utlandet, hverdag, netthandel osv.: hvor mange bruksområder innehar kortet og hvor bredt?
 9. Inkluderte forsikringer (gratis), samt hvor godt de dekker
 10. Fleksibel/kundevennlig tilbakebetaling som f. eks. betalingsfri måned
 11. Betalingskortets grad av aksept i Norge og resten av verden (ordinære destinasjoner)
 • Ulemper, ikke uttømmende liste med tilfeldig rekkefølge (trekk):
 1. Mangler i fordelene ovenfor
 2. Dårlige vilkår for kunde: totalbildet, kortets reelle bruksområde/kategori og komparativt med andre kort
 • Vilkår, ikke uttømmende liste med tilfeldig rekkefølge (pluss eller trekk):
 1. Lovpålagt renteeksempel/priseksempel – konkurransedyktig?
 2. Nominell rente – konkurransedyktig?
 3. Gebyrer/avgifter og påslag – konkurransedyktig?
 4. Nedbetalingsmuligheter – konkurransedyktig?
 • Søknadsprosess, tilfeldig rekkefølge (pluss eller trekk):
 1. Brukervennlig søknadsskjema og nettside på alle enheter
 2. Behandlingstid søknad (med respons til søker)
 3. Søknadskrav for godkjenning av søknad
 4. Oppfølging av søker
 5. Generell kundeservice
 6. Brukervennlig signering av søknad? – Må tilby BankID 2.0 (uten Java). Det trekkes for manglende BankID Mobil og fravær av mulighet for ikke elektronisk signering (identifikasjon på Posten)
 • Unike egenskaper og fordeler i kredittkortet som har verdi for kundene (pluss)
 • Bruker- og kundevennlighet, tilfeldig rekkefølge (pluss eller trekk):
 1. Søknadsskjema
 2. Nettsider
 3. Nettbank
 4. Enkel oversikt over bruk og tilbakebetaling
 5. Min Side og andre brukerfunksjoner som apper
 6. Minimumskrav til søker/demografien kortet i praksis tilbys – bortkastet tid for mange forbrukere å søke om kredittkortet
 7. Generelt hvor høy terskel det er for deg som søker å kunne bli kortkunde, som for eksempel krav til alder, inntekt, eksisterende medlemskap i organisasjon, lag eller lignende

Karaktersetting gjøres i en komparativ kontekst med andre kredittkort som er testet og sammenlignet, og oppdateres ved behov minimum én gang per uke.


De beste kredittkortene i testen

Mer om rangering av kredittkort

Rangering gjøres på grunnlag av karaktersettingen omtalt i forrige avsnitt. Hvis to kredittkort har lik karakter sammenlignes de aktuelle kortene, hvor den som kommer best ut innenfor aktuell testkategori rangeres over det andre. For oss er det viktig å nevne at hver kunde har ulike behov og interesser i et kredittkort. Dermed vil et kredittkort som kan passe best en kundegruppe, passe mindre bra for en annen hvor da et annet kort passer bedre. Derfor har vi transparente oversikter over kortene og hvilke fordeler/ulemper de har. Og dermed kan du velge etter hva som passer deg best.

Mer om Best i test-kåring

Best i test er kåringer som er svært veloverveide. Best i test er det beste kredittkortet generelt eller i den aktuelle testen, ut i fra gitt kontekst komparativt med andre kort som er testet. Det er et kvalitetsstempel å vinne denne kåringen. Det er mulig å kåre kredittkort til Best i test, både i hovedtabeller for den såkalte gjennomsnittlige forbruker (generelle tester), samt innenfor kategorier med tilstrekkelig bredde i verdien innenfor aktuell kategori.


Best i test Kredittkort


Vi håper du fikk et forståelig svar på hvordan vi tester og sammenligner kredittkort i Norge. Godt kredittkortvalg! Hilsen testerne.