Hva innebærer et kredittkort?

Nettsiden inneholder markedsføring/formidling (Søk nå-knapper leder til banken)

Hva betyr det egentlig å handle på kreditt? Å bruke kredittkort som betalingsmiddel har både fordeler og ulemper. For den disiplinerte bruker kan fordelene være mange og utgiftene lik null, mens en som ikke betaler før forfall kan få ekstrakostnader. Derfor er det viktig å være kritisk i valg av kredittkort. Finn det kortet som passer best for deg i våre sammenligninger!

Hva innebærer bruk av kredittkort?

Når du betaler en vare eller tjeneste med kredittkort, være seg MasterCard, American Express, Diners Club eller Visa-kort, er dette et kredittkjøp, eller, sagt på en annen måte, at du handler på kreditt. Når du benytter kredittkort, utsetter du betalingen av hele eller deler av kjøpesummen til et senere tidspunkt. Eventuelle kostnader ved bruk av kreditten avhenger av rentesats, tilbakebetalingstid, samt avdragshyppighet (hvor ofte avdragene skal betales). Det er viktig å behandle kredittkortet som et betalingsmiddel med stor verdi, og derfor bruke det på en så sikker måte som mulig.

Avtale med kortutstederEt sentralt premiss for å kunne bruke kredittkort er at du først må inngå en avtale med den som gir deg kreditten. Denne avtalen innebærer at du får en avtalt sum, alt fra f.eks. 8.000 kr til 150.000 kr, til å benytte ved kjøp. Det er ikke bestemt på forhånd når eller hva du skal kjøpe. Kredittkortet gir deg muligheten til å disponere beløpet ved ett eller flere kjøp, men det er viktig å være oppmerksom på at dette innvilgede beløpet ikke overskrides. Dette er fordi enhver overskridelse er å regne som et brudd på avtalen du har med kredittkortselskapet. Selskapet har da rett til å kreve for eksempel ekstra rente eller oppsigelse av avtalen.

Kredittyter (den som gir deg kredittkortet) har opplysningsplikt. Det er helt sentralt at du merker deg allerede før du som forbruker inngår en avtale om kontokreditt dine krav på å få skriftlige opplysninger om alle kredittkostnader, som eksempelvis renter og gebyrer. Kredittyterne har også en plikt å opplyse om hvor store de samlede kredittkostnadene vil bli ved ulike betalingalternativer, og en potensiell årlig rente må også oppgis.

Fordeler og ulemper

Et kredittkort kan ha mange fordeler. Det trenger ikke medføre kostnader for deg som bruker, men kan derimot være gebyrfritt og gi deg en fortjeneste gjennom rabatter.

– En fordel med et kredittkjøp er at du kan få utlevert varen eller utført tjenesten før du har betalt for den. En annen fordel er at du får en utvidet sikring, ved at du kan rette krav mot kredittyter dersom selger mangler vilje eller evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor deg (Forbrukerrådet 2012).

Fordeler ved kredittkortI tillegg til utsatt betaling ved behov og økt sikkerhet, gir mange kredittkort fordeler innen rabatter og tilbud. En del kredittkort tilbyr også gratis reiseforsikring, samt andre forsikringer. Kredittkorttesten holder deg kontinuerlig oppdatert på beste kredittkort på markedet,  beste MasterCard, beste Visa-kort, beste bensinkort, beste reise- og feriekort, beste kredittkort med beste rente, og mange flere.

På den andre siden, finnes det også potensielle ulemper ved å handle på kreditt. Forbrukerrådet advarer mot at varen kan bli dyrere ved et kredittkjøp enn ved et kontaktkjøp, dersom du ikke betaler kjøpesummen i sin helhet ved første forfall. Da må du i tillegg til å betale kjøpesummen, eller kontantprisen, også betale renter og gebyrer. De samlede kostnadene kan da bli ganske store (Forbrukerrådet 2012).

 

Kilder:

http://www.forbrukerrådet.no