Klageguide: Slik retter du krav mot selger

Klageguide om å rette krav mot selgerKredittkortet er med på å sikre pengene dine. Når du benytter MasterCard eller Visa-kredittkort ved kjøp av varer eller tjenester, og disse viser seg å være mangelfulle, kan du kreve penger av kredittyter*. Paragraf 54b i finansavtaleloven gjør dette mulig. Men først må følgende fire premisser være oppfylt:

Mangelfull vare eller tjeneste?

    1. Du må ha betalt varen eller tjenesten med kredittkortet
    2. Du som privatperson må ha handlet hos en næringsdrivende (paragrafen gjelder ikke privatpersoner seg i mellom og heller ikke næringsdrivende seg i mellom)
    3. Det må være en feil eller mangel ved varen eller tjenesten (en reel grunn som f.eks. selger konkurs, kontraktrettslig feil som forsinkelser eller mangler, mangelfull innfrielse av angreretten)
    4. Du må først ha forsøkt å løse saken hos selger innenfor vanlige reklamasjonsfrister. (Forbrukerrådet anbefaler å reklamere skriftlig så snart som mulig etter at du oppdaget årsaken til klagen. Men ved kjøp er det jmf. forbrukerkjøpsloven alltid tilstrekkelig å reklamere innen to måneder. Hvis du i klagen til selger gjør oppmerksom på at du vurderer sak mot kredittkortselskapet hvis selger ikke gjør opp vil det legges press på selgerne til å følge regelverket, se punktet om klagesituasjon i Forbrukerrådet: -Kredittkortet er ditt våpen mot svindlere.)

Reklamere ovenfor kredittyter

Dersom disse premissene er oppfylt, kommer neste steg i klageprosessen. Du kan da reklamere til kredittyter, men det må gjøres så snart som mulig etter at du ble klar over at selger ikke overholder reglene. Kravet i klagen må være sammenfallende med kravet du har overfor selger, og kan ikke være noe annet enn pengekrav. Klagen bør være skriftlig og inneholde nødvendig dokumentasjon som korrespondanse med selger og kopi av kvitteringer. Du kan maksimum få et beløp tilsvarende kjøpesummen. Erfaringsmessig fungerer klager til kredittyter forholdsvis godt. Derimot om dette heller ikke fører frem bør du kontakte Forbrukerrådet.

 

* Kredittyter vil som regel være det selskap som har utstedt kredittkortet. Som oftest står det på selve kortet hvem som har utstedt kortet og er kredittyter, og det vil uansett stå i kredittavtalen. For eksempel utstedes re:member av EnterCard Norge AS.