Loven gir deg trygghet

Finansavtaleloven gir deg trygghetFinansavtaleloven § 54b (tidligere kredittkjøpsloven paragraf åtte) er lovbestemmelsen som gir deg ekstra trygghet når du benytter kredittkort til kjøp av varer og tjenester. Generelt kan det til og med hevdes at kjøp med kredittkort gir større trygghet enn når du benytter vanlig bankkort (debetkort), i alle fall ved kjøp av varer og tjenester.

Loven  gjør det mulig for deg å fremme pengekrav mot kredittyter dersom du har kjøpt en mangelfull vare eller tjeneste med kredittkortet, så lenge kravet er fremsatt til selger. Hvis du er uheldig og møter på useriøse tjenesteytere eller selgere, er kredittkortet fint å ha. For mer informasjon om premisser og fremgangsmåte ved fremmelse av pengekrav. se Klageguide: slik retter du krav mot selger.

Bestemmelsene i Finansavtaleloven § 54b

§ 54b. Forbrukerens innsigelser og krav mot annen kredittgiver enn selgeren

(1) Ved kjøp kan forbrukeren overfor annen kredittgiver enn selgeren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han kunne gjøre gjeldende mot selgeren, såfremt kreditten er gitt etter avtale mellom selgeren og kredittgiveren. Ved siden av reklamasjon overfor selgeren etter kjøpslovens regler må kredittgiveren i tilfelle underrettes så snart det er rimelig anledning til det.

(2) Har forbrukeren pengekrav som etter første ledd kan gjøres gjeldende mot kredittgiveren, er kredittgiverens ansvar begrenset til det beløpet han har mottatt av forbrukeren i anledning kjøpet.

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende ved tjenesteytelser.

(4) Reglene i paragrafen her gjelder ikke for forbrukerens innsigelser eller pengekrav mot en kredittgiver som har fått seg overført fordringen på forbrukeren.

Tilføyd ved lov 7 mai 2010 nr. 15 (ikr. 11 juni 2010 iflg. res. 7 mai 2010 nr. 653). Jf. EØS-avtalen vedlegg XIX nr. 7h (direktiv 2008/48/EF).

 

Kilde: http://www.lovdata.no/all/tl-19990625-046-010.html