Nye faktureringsretningslinjer for kredittkort

Nettsiden inneholder markedsføring/formidling (Søk nå-knapper leder til banken)

Skrevet av Kredittkorttesten
Dato: 30. august 2016

Dette vil det bety for deg:

Nye faktureringsretningslinjer for kredittkort

Endelig har det kommet nye retningslinjer for fakturering av kredittkortbruk. Dette er godt nytt for kredittkortbrukere og vil gjøre det enklere å betale ned gjelden og få oversikt over det man skylder.

Fleksibelt og forbrukervennlig

De nye retningslinjene gjør det enklere for deg som forbruker å betale det du har totalt utestående ved første forfall. Samtidig er det mulig for deg å velge et lavere beløp og utnytte kredittmuligheten som ligger i kortet.

Ikke økt kredittramme uten søknad fra kunden

Det vil ikke lenger være lov for kortselskapet å øke kredittrammen uten en søknad fra deg som kunde. Søknad om kredittkort bør alltid avslås om kredittvurderingen er negativ.

Opplysninger i kontoutskriften

Det skal alltid oppgis opplysninger i fakturaen eller vedlegg til denne, slik at du har full oversikt over utestående beløp til en hver tid. Opplysningene skal være godt synlige og oppgis hver måned. Har du utestående kreditt skal dette oppgis i en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsordninger. Fakturaen skal også eksplisitt opplyse om at du selv kan velge et annet og høyere beløp enn minimumsbeløpet.

Du kan fremdeles velge avtalegiro

Det vil være mulig å velge avtalegiro for å betale kredittkortgjelden sin, men da med totalt utestående som hovedregel. Det vil dog være mulig for deg å avtale fakturering av et lavere beløp.

Vil være på plass innen kort tid hos alle

De seriøse kortutstederne som ikke følger den nye praksisen enda, legger i disse dager systemene sine til rette for å følge retningslinjene om kort tid.

Paragraf

Slik vil det fungere i praksis:

Når du nå mottar en faktura fra ditt kredittkortselskap skal det i beløpsfeltet vise samlet utestående kreditt. Det skal også oppgis på fakturaen at du kan endre beløpet og hvilket minimumsbeløp som må betales. Du skal også få opplysningene fra kontoutskriften på fakturaen eller i et vedlegg til denne. Dette skal du få hver måned og opplysningene skal være godt synlige. Alle fakturaer du får og hvor du har utestående kreditt, skal inneholde en tabell som viser kostnadene dine ved ulike betalingsløsninger. På denne måten vil du hele tiden ha oversikt over beløpet du skylder, hva dette koster deg og hvor mye du må betale hver måned.

Kilder:
Mynewsdesk/Entercard

Merket med: ,
Skrevet i Forsiden, Kredittkort