Hva innebærer et kredittkort?

Her kan du lese hva kredittkjøp ved bruk av kredittkort innebærer. Til den disiplinerte bruker kan utgiftene være lik 0 kroner, fordelene mange, rabattene store og dermed en form for kreditt med fordeler uten kostnad. Spesielt hvis du er litt kritisk i valg av kredittkort, du kan for eksempel sjekke og sammenligne kredittkortmarkedet ved å bruke Kredittkorttestens sammenligning og kredittkorttest. Da får du oversikt over beste MasterCard og Visa-kredittkort i markedet. Du får også en sikrere handel ved bruk av kredittkort fordi du har flere rettigheter. For de som ikke får betalt innenfor de betalingsfrie dagene, vil ekstrautgifter forekomme og disse varierer i størrelse. Kredittkortselskapene har informasjonsplikt rundt disse.

Hva innebærer bruk av kredittkort?

Når du betaler en vare eller tjeneste med kredittkort, være seg MasterCard, American Express, Diners Club eller Visakort, er dette et kredittkjøp, eller, sagt på en annen måte, at du handler på kreditt. Når du benytter kredittkort utsetter du betalingen av hele eller deler av kjøpesummen til et senere tidspunkt. Et sentralt premiss for å kunne bruke kredittkort er at du først må inngå en avtale med den som gir deg kreditten. Denne avtalen innebærer at du får en avtalt sum, som for eksempel 8000 eller 100 000 kroner, til å benytte ved kjøp. Det er ikke bestemt på forhånd når eller hva du skal kjøpe. Kredittkortet gir deg muligheten til å disponere beløpet ved ett eller flere kjøp, men det er viktig å være oppmerksom på at dette innvilgede beløpet ikke overskrides. Dette er fordi enhver overskridelse er å regne som et brudd på avtalen du har med kredittkortselskapet. Selskapet har da rett til å kreve for eksempel ekstra rente eller oppsigelse av avtalen.

Et kredittkort trenger ikke medføre kostnader for deg som bruker, men kan derimot være gebyrfritt og gi deg en fortjeneste. Eventuelle kostnader ved bruk av kreditten avhenger av rentesats, tilbakebetalingstid, samt avdraghyppighet (hvor ofte avdragene skal betales).

Kredittyter (den som gir deg kredittkortet) har opplysningsplikt. Det er helt sentralt at du merker deg allerede før du som forbruker inngår avtale om kontokreditt dine krav på å få skriftlige opplysninger om alle kredittkostnader, som eksempelvis renter og gebyrer. Kredittyterne har også en plikt å opplyse om hvor store de samlede kredittkostnadene vil bli ved ulike betalingalternativer, og en potensiell årlig rente må også oppgis.

Det er viktig å behandle kredittkortet som et betalingsmiddel med stor verdi.

 

Fordeler ved kredittkjøp:

- En fordel med et kredittkjøp er at du kan få utlevert varen eller utført tjenesten før du har betalt for den. En annen fordel er at du får en utvidet sikring, ved at du kan rette krav mot kredittyter dersom selger mangler vilje eller evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor deg. (Forbrukerrådet 2012)

Klikk her for å se mange av fordelene innen rabatter og tilbud som de forskjellige kredittkortene tilbyr. Kredittkorttesten.no holder deg kontinuerlig oppdatert om for eksempel beste kredittkort, beste MasterCard,  beste bensinkortbeste Visa-kort, billigste kredittkort, beste reisekort, beste rente kredittkort, osv. En del kredittkort tilbyr også gratis reiseforsikring samt andre forsikringer. Kredittkorttesten sammenligner og tester også disse kredittkortene, se f. eks. beste reise- og feriekort.

 

Potensielle ulemper:

- En ulempe med kredittkjøp er at varen kan bli dyrere enn ved kontantkjøp, dersom du ikke betaler kjøpesummen i sin helhet ved første forfall. Da må du i tillegg til å betale kjøpesummen, eller kontantprisen, også betale renter og gebyrer. De samlede kostnadene kan da bli ganske store. (Forbrukerrådet 2012)

 

 

Kilder:

http://www.forbrukerrådet.no

KredittkortKredittkort

ForsikringForsikring

LånLån